กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่แก้ไข ผู้เขียน ฮิต
กิจกรรมอำลาสถาบันและกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 06 มีนาคม 2565 เขียนโดย Super User 224
กิจกรรมงานวันแห่งเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2564 05 มีนาคม 2565 เขียนโดย Super User 225
พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักเรียนปีการศึกษา 2564 05 มีนาคม 2565 เขียนโดย Super User 165
กิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565 05 มีนาคม 2565 เขียนโดย Super User 199
โครงการพี่ทหารสานฝัน มอบทุนการศึกษาภาษาอังกฤษออนไลน์ให้กับนักเรียน 05 มีนาคม 2565 เขียนโดย Super User 145
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมการหาเสียงของผู้สมัครลงเลือกตั้งประธานสภานักเรียนโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 05 มีนาคม 2565 เขียนโดย Super User 132
ภาพบรรยากาศ วันเฝ้ารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 05 มีนาคม 2565 เขียนโดย Super User 117
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเสด็จติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 05 มีนาคม 2565 เขียนโดย Super User 101
บรรยากาศภายในงานรับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 05 มีนาคม 2565 เขียนโดย Super User 95
การประชุม หัวหน้าส่วนราชการ ณ หอประชุมโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 05 มีนาคม 2565 เขียนโดย Super User 95

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก กิจกรรม