กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่แก้ไข ผู้เขียน ฮิต
การประชุม“สพม.หนองคาย พบเพื่อนครู”ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 05 มีนาคม 2565 เขียนโดย Super User 83
กิจกรรมการประกวด PTK CUTE BOY & GIRL 2021และการประกวด PTK DANCERCISE 05 มีนาคม 2565 เขียนโดย Super User 93
ประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆในจังหวัดหนองคายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในโอกาสจะเสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE 05 มีนาคม 2565 เขียนโดย Super User 77
พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 05 มีนาคม 2565 เขียนโดย Super User 84
ภาพบรรยากาศ "สัปดาห์วิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SCIENCE & TECHNOLOGY FESTIVAL 2021) ของโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ในรูปแบบ Live Streaming ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 05 มีนาคม 2565 เขียนโดย Super User 78
การอบรมพัฒนาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในการทำข้อตกลง (PA) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ว9/2564 05 มีนาคม 2565 เขียนโดย Super User 76
บรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่ 2 / 2564 ในรูปแบบ On-site ของโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร 05 มีนาคม 2565 เขียนโดย Super User 76
โครงการศึกษาวิจัย "รูปแบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายหน่วยโดยใช้สหวิทยาเขตเป็นฐานในโรงเรียนต้นแบบ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย 05 มีนาคม 2565 เขียนโดย Super User 77
บรรยากาศการเข้ารับการฉีดวัคซีน pfizer สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่จุดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน โควิด 19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย 05 มีนาคม 2565 เขียนโดย Super User 125
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย ร่วมกับ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จัดอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อจัดการเรียนการสอนและสร้างแบบทดสอบออนไลน์ ด้วยรูปแบบออนไลน์ 05 มีนาคม 2565 เขียนโดย Super User 94

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก กิจกรรม