เลือกกิจกรรมบังคับ (ชั้น ม.1 หญิง)

เลือกกิจกรรมบังคับ

เลือกกิจกรรมบังคับ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศีกษาปีที่ 1 หญิง  http://203.172.175.5/activitym1/

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ระบบบริการนักเรียน เลือกกิจกรรมบังคับ (ชั้น ม.1 หญิง)