กิจกรรม

กิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สภานักเรียนโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565 เพื่อมาดำรงตำแหน่งแทนคณะเดิมที่ได้หมดวาระลงใน 1 ปีการศึกษา เพื่อมาสานงานต่อก่องานใหม่ ให้พัฒนาโรงเรียนให้ดียิ่งขึ้น

     

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก กิจกรรม กิจกรรมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2565