กิจกรรม

กิจกรรมงานวันแห่งเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 นายธวัช  บรรเลงรมย์ ผู้อำนวยการโรงเเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน กิจกรรมงานวันแห่งเกียรติยศ
ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

     

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก กิจกรรม กิจกรรมงานวันแห่งเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2564