เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท นางปราณี ปัทมสนธิ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท       
นางปราณี ปัทมสนธิ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ     
โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ระบบบริการครู เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้วิธีการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท นางปราณี ปัทมสนธิ์ ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ