กิจกรรม

โครงการเผยเพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ได้จัดกิจกรรม โครงการเผยเพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง บทบาท หน้าที่และอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ
สู่เยาวชนในสถาบันการศึกษา (สภาจำลอง) เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

 

     

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก กิจกรรม กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการเผยเพร่ความรู้เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง