กิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้
1.การแข่งขันวาดภาพระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย
2.การแข่งขันจรวดขวดน้ำ
3.นิทรรศการวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์
4.การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.ต้น และ ม.ปลาย
5.ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 6.การแข่งขันเดินแฟชั่นโชว์ชุด Recycle 2019
 

     

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก กิจกรรม กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์