กิจกรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปี 2564

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปี 2564 ในวันที่18-19 กันยายนนี้ โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโควิดอย่างเคร่งครัด

 

     

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก กิจกรรม กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ประจำปี 2564