กิจกรรม

โครงการเพชรรพี ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 นายธวัช บรรเลงรมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร มอบหมายให้นายอาทิตย์ สอนกุลภักดี รองผู้อำนวยการฯ เป็นประธานพิธีเปิด"โครงการเพชรรพี ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานในกระบวนการยุติธรรม โดยมีนายรัตนโชติ แสนภักดี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองคาย และวิทยากรเชี่ยวชาญจากศาลเยาชนและครอบครัวจังหวัดหนองคายมาให้ความรู้ในครั้งนี้

     

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก กิจกรรม กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการเพชรรพี ประจำปีการศึกษา 2564