กิจกรรม

โครงการปฐมนิเทศ และค่ายเสริมสร้างกระบวนการวิจัย

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 นายธวัช บรรเลงรม์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารเป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการปฐมนิเทศ และค่ายเสริมสร้างกระบวนการวิจัย
(Project Base Learning:Talented Program) ณ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร  จังหวัดหนองคาย

     

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก กิจกรรม กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ โครงการปฐมนิเทศ และค่ายเสริมสร้างกระบวนการวิจัย