กิจกรรม

กิจกรรมค่ายเด็กวิทย์ดูดาว

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับโครงการห้องเรียนพิเศษเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม "ค่ายเด็กวิทย์ดูดาว"
ณ หอประชุมวรนุช และบริเวณสนามกีฬา โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

     

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก กิจกรรม กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมค่ายเด็กวิทย์ดูดาว