กิจกรรม

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Geogebra

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 โครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษเฉพาะด้านคณิตศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Geogebra
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

     

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก กิจกรรม กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Geogebra