กิจกรรม

กิจกรรม IP Open House 2021

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุทัศน์ จิประพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม The IP...Showcase ซึ่งในงานจะมีกิจกรรมการแสดงต่างๆ
ของนักเรียนในโครงการ IP ( International Program )โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก และเป็นการผ่อนคลาย
จากการเรียนการสอนในห้องเรียนทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ และสนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง
 

     

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.