ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ประชาสัมพันธ์

เรื่อง การตรวจสอบรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่ไม่สำเร็จการศึกษา ที่บอร์ทประชาสัมพันธ์ อาคาร 3

หน้าห้องบริหารงานฝ่ายวิชาการ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2560 เป็นต้นไป

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประชาสัมพันธ์ เรื่องการตรวจสอบรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ไม่จบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559