ประกาศโรงเรียน

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เขียนโดย Super User 674
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง การเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 1297
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง เลื่อนการแจกเอกสารการจบหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 1053
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เขียนโดย Super User 553
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Super User 2277
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย Super User 2652
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง ขอเลื่อนการลงทะเบียนเรียนและชำระเงินบำรุงการศึกษาของนักเรียน เขียนโดย Super User 481
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบและห้องสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เขียนโดย Super User 1658
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เขียนโดย Super User 306
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง การลงทะเบียนเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.๒,​ ม.๓, ม.๕ และ ม.๖ เขียนโดย Super User 275

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียน