ประกาศโรงเรียน

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง การสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1, 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Super User 280
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกและรายงานตัวเพื่อลงทะเบียนนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Super User 175
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน เขียนโดย Super User 161
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง การเปิดเรียนวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Super User 184
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน เขียนโดย Super User 143
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Super User 204
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เขียนโดย Super User 9596
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Super User 3916
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โดยรับสมัครรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) เขียนโดย Super User 1702
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง แนวปฏิบัติการรับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) และการรับใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เขียนโดย Super User 1057

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียน