ประกาศโรงเรียน

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โดยรับสมัครรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) เขียนโดย Super User 1736
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง แนวปฏิบัติการรับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) และการรับใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เขียนโดย Super User 1082
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง แนวปฏิบัติเพิ่มเติมกรณีการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เขียนโดย Super User 2577
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เขียนโดย Super User 282
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกรณีการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยรับสมัครผ่านรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แบบออนไลน์) เขียนโดย Super User 470
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดวันรับเอกสารทางการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เขียนโดย Super User 905
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษและมาตรการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เขียนโดย Super User 2217
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กรคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขียนโดย Super User 2028
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอนวิชาภาษาไทย ครูปฏิบัติการสอนวิชาภาษาอังกฤษและเจ้าหน้าที่พยาบาล โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เขียนโดย Super User 1860
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เขียนโดย Super User 1238

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียน