กิจกรรม

แสดง # 
ชื่อ วันที่แก้ไข ผู้เขียน ฮิต
การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2561 13 พฤศจิกายน 2561 เขียนโดย Super User 1637
โครงการเพชรรพี 08 สิงหาคม 2560 เขียนโดย Super User 1005
โครงการปรับสภาพพื้นฐานนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 10 พฤษภาคม 2559 เขียนโดย Super User 2548
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 26 เมษายน 2559 เขียนโดย Super User 1624
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาปาริชาติเกมส์ ครั้งที่ 9 26 เมษายน 2559 เขียนโดย Super User 1693
ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 26 เมษายน 2559 เขียนโดย Super User 1976
วันแห่งความสำเร็จ 26 เมษายน 2559 เขียนโดย Super User 1599
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 26 เมษายน 2559 เขียนโดย Super User 2502
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 26 เมษายน 2559 เขียนโดย Super User 1758
งานเกษียณอายุราชการ 26 เมษายน 2559 เขียนโดย Super User 2077

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก กิจกรรม