ลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติม

ลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ http://103.208.27.125/2018/

วิดีโอคู่มือแนะนำการใช้งานลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  https://goo.gl/xt1Sfg

วิดีโอคู่มือแนะนำการใช้งานลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  https://goo.gl/fjxQAg

 

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ระบบบริการนักเรียน ลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติม