ระบบบริการนักเรียน

หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คะแนนความประพฤติ เขียนโดย Super User 38521
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู เขียนโดย Super User 415
ดาวน์โหลดไฟล์เสียง หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ (อ่าน-เขียน) Step Up 2 Reading Writing ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เขียนโดย Super User 3195
ตรวจสอบผลการเรียน เขียนโดย Super User 4905
ตารางเรียน เขียนโดย Super User 11391
ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม เขียนโดย Super User 39134
ลงทะเบียนเรียนวิชาทั่วไป เขียนโดย Super User 23323
ลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติม เขียนโดย Super User 55051
ศูนย์การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ เขียนโดย Super User 784
ศูนย์วิทยบริการ เขียนโดย Super User 2600

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ระบบบริการนักเรียน