ระบบบริการนักเรียน

หมวดหมู่รอง

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
คะแนนความประพฤติ เขียนโดย Super User 37359
คู่มือนักเรียน ผู้ปกครองและครู เขียนโดย Super User 159
ดาวน์โหลดไฟล์เสียง หนังสือเรียน รายวิชาเพิ่มเติม ภาษาอังกฤษ (อ่าน-เขียน) Step Up 2 Reading Writing ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เขียนโดย Super User 2896
ตรวจสอบผลการเรียน เขียนโดย Super User 821
ตารางเรียน เขียนโดย Super User 11188
ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม เขียนโดย Super User 38881
ลงทะเบียนเรียนวิชาทั่วไป เขียนโดย Super User 23092
ลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติม เขียนโดย Super User 54721
ศูนย์การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ เขียนโดย Super User 577
ศูนย์วิทยบริการ เขียนโดย Super User 2522

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ระบบบริการนักเรียน