ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร

ทำเนียบผู้บริหาร โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

 

นายสมพงษ์  โสภิณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

   

นายคม ราชคํา 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นายสุทัศน์ จิประพันธ์ 
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

   

นายอาทิตย์ สอนกุลภักดี 

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก บุคลากร ทำเนียบผู้บริหาร