เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
เอกสารประกอบกิจกรรมยุวกาชาด เรื่องพิธีเปิด-ปิดกิจกรรมการเรียนการสอนยุวกาชาด เขียนโดย Super User 4237
รายงานวิจัย การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 เรื่อง ภาคตัดกรวย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เขียนโดย Super User 624
ผลการประเมินโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) ของโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย เขียนโดย Super User 225
การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการมุ่งเน้นคุณภาพแบบมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เขียนโดย Super User 164

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ระบบบริการครู เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ