ประกาศโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

ภาคเช้า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 07.30 - 12.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

                                     เวลา 07.30 - 08.30 น. - ลงทะเบียน

                                     เวลา 08.30 - 08.45 น. - พิธีเปิดการประชุม

                                     เวลา 08.45 - 12.00 น.  - ประชุม

 

ภาคบ่าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

                                     เวลา 12.30 - 13.00 น. - ลงทะเบียน

                                     เวลา 13.00 - 16.00 น. - ประชุม

 

 

                                     

 

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียน ประชาสัมพันธ์ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561