ประกาศโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 1.การลงทะเบียนเรียนวิชาทั่วไป สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://www.schoolptk.ac.th/register

2.การลงทะเบียนเรียนวิชาเลือกสามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ http://103.208.27.125/2018/auth/

เปิดระบบ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2561

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียน ประชาสัมพันธ์ เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561