Innovation&Technology

B2I'2018

ประกวดโครงงาน "โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 11"

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี ส่งนักเรียนเข้าร่วมประกวดโครงงาน ในโครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 11 ในหัวข้อ "สิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะเพื่อการกีฬาสำหรับผู้พิการ" จัดโดย บริษัท บริดสโตน(ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ คณืวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเราศวร โดยทีมนักประดิษฐ์ของโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ได้รับรางวัลในระดับเหรียญเงิน พร้อมรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท โดยนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ คือ นายสธน  สุวรรณวารี  นางสาวจิรพร  วนานุกูล และนางสาวบุญญา  พรมสูตร...

 • B2i_2018
 • DSC_0664
 • DSC_0666
 • DSC_0670
 • DSC_0671
 • DSC_0679
 • DSC_0682
 • DSC_0688
 • DSC_0690
 • DSC_0698
 • DSC_0704
 • DSC_0705

Simple Image Gallery Extended

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

 • Hot line: 042-411203
 • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.