กิจกรรม

การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2561

ภาพกิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

ปทุมเทพเกมส์ ระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ณ สนามกีฬาโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

 

     

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน ปีการศึกษา 2561