ประกาศโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนฝึกประสบการณ์อาชีพ (Work Experience)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนฝึกประสบการณ์อาชีพ (Work Experience)
"ค้นหาตัวตนที่ใช่พากันไป SUMMER CAMP อาชีพ" ในช่วงปิดภาคเรียน
สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2 หมายถึง นักเรียนที่จะเลื่อนชั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 ในปีการการศึกษา 2562
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หมายถึง นักเรียนที่จะเลื่อนชั้น ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2562
 
ลิงค์กรอกข้อมูลสำหรับผู้สนใจ
 
ดาวน์โหลดแบบบันทึกการสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) สำหรับนักเรียน

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนฝึกประสบการณ์อาชีพ (Work Experience)