คำสั่งโรงเรียน

คำสั่งโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ที่ 327 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำห้อง ปีการศึกษา 2564

คำสั่งโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ที่ 327 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำห้อง ปีการศึกษา 2564

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ คำสั่งโรงเรียน คำสั่งโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ที่ 327 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจำห้อง ปีการศึกษา 2564