คำสั่งโรงเรียน

คําสั่งโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารเรื่อง การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจําห้อง ปีการศึกษา 2560

คําสั่งโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
เรื่อง การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจําห้อง ปีการศึกษา 2560 

 

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ คำสั่งโรงเรียน คําสั่งโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารเรื่อง การแต่งตั้งครูที่ปรึกษาประจําห้อง ปีการศึกษา 2560