คำสั่งโรงเรียน

คำสั่งโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ที่ 194 /2563 เรื่องแต่งตั้งและมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานตามบทบาทและความรับผิดชอบการบริหารโรงเรียน

คำสั่งโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ที่  194 /2563 เรื่องแต่งตั้งและมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานตามบทบาทและความรับผิดชอบการบริหารโรงเรียน

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ คำสั่งโรงเรียน คำสั่งโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ที่ 194 /2563 เรื่องแต่งตั้งและมอบหมายงานให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติงานตามบทบาทและความรับผิดชอบการบริหารโรงเรียน