รับสมัครนักเรียน

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ หลักสูตร Gifted Program และ Worldclass Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ หลักสูตร Gifted Program และ Worldclass Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565
ผู้เข้าสอบสามารถดาวน์โหลดบัตรประจำตัว ตามลิงก์ด้านล่างนี้
http://www.schoolptk.com/freshy

วิธีการพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียน ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ หลักสูตร Gifted Program และ Worldclass Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565