รับสมัครนักเรียน

แสดง # 
ชื่อ วันเผยแพร่ ผู้เขียน ฮิต
แนวปฏิบัติการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ในสถานการณ์ป้องกันเข้มงวดสูงสุด 10 มีนาคม 2565 เขียนโดย Super User 422
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 09 มีนาคม 2565 เขียนโดย Super User 653
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 08 มีนาคม 2565 เขียนโดย Super User 2391
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ กรณีมีผลตรวจโควิด-๑๙ เป็นบวกและกรณีสัมผัสเสี่ยงสูง 02 มีนาคม 2565 เขียนโดย Super User 326
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าสอบและรายช่ือนักเรียนท่ีมีสิทธ์ิสอบห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เพิ่มเติม 01 มีนาคม 2565 เขียนโดย Super User 341
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบและห้องสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 27 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย Super User 553
หลักสูตรโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร : Conceptual Curriculum of Pathumthepwitthayakarn School 10 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย Super User 1424
ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ปีการศึกษา 2565 10 กุมภาพันธ์ 2565 เขียนโดย Super User 1012
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง การรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ และหลักเกณฑ์และวิธีการรับนักเรียนที่มีเงื่อนไขพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 10 มกราคม 2565 เขียนโดย Super User 1635
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง การรับนักเรียนห้องเรียนมาตรฐานสากล (World-class Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 10 มกราคม 2565 เขียนโดย Super User 1921

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียน