ประกาศโรงเรียน

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน เขียนโดย Super User 299
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Super User 368
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เขียนโดย Super User 10750
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เขียนโดย Super User 4196
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โดยรับสมัครรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) เขียนโดย Super User 1897
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง แนวปฏิบัติการรับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.๑) และการรับใบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เขียนโดย Super User 1255
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง แนวปฏิบัติเพิ่มเติมกรณีการรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ เขียนโดย Super User 2798
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เขียนโดย Super User 375
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมกรณีการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โดยรับสมัครผ่านรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แบบออนไลน์) เขียนโดย Super User 565
ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง แจ้งเลื่อนกำหนดวันรับเอกสารทางการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เขียนโดย Super User 1054

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียน