จัดซื้อจัดจ้าง

ขอรับฟังการวิจารณ์จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอรับฟังการวิจารณ์จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ จัดซื้อจัดจ้าง ขอรับฟังการวิจารณ์จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอาคารเรียน ๓๑๘ล./๕๕ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)