กิจกรรม

โครงการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ "ค่ายวิชาการและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน"
ระหว่างวันที่ 13-16 กรกฎาคม 2562 โดย..ทีมโค้ชครู สำนักวิชาการ HIGH SCORE

     

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก กิจกรรม โครงการอบรมพัฒนาความรู้ทางวิชาการ