กิจกรรม

พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 นายคม ราชคํา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานบุคคล พร้อมคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ได้เข้าร่วม
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร

 

     

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก กิจกรรม พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ