ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง กำหนดการรับสมัครนักเรียนโครงการเด็กปัญญาเลิศ เพื่อการศึกษาต่อทางการแพทย์และวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

เรื่อง กำหนดการรับสมัครนักเรียนโครงการเด็กปัญญาเลิศ เพื่อการศึกษาต่อทางการแพทย์และวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา 2560

 

 

คุณสมบัติ

เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 จากหลักสูตร Talented Program หรือ Gifted Program (Math or Science) หรือ  World Class Program
(Science Math)
หรือ International Program (Science Math) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้น ม.3 ทุกวิชาประกอบด้วย คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.00

ใบสมัคร (คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร)

 

 

 

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียน ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง กำหนดการรับสมัครนักเรียนโครงการเด็กปัญญาเลิศ เพื่อการศึกษาต่อทางการแพทย์และวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา 2560