ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบและห้องสอบนักเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล (World-class Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบและห้องสอบนักเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล (World-class Program)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

หมายเหตุ นักเรียนที่มีคะแนน O-net เป็น 0 คะแนน ให้นำส่งผลการสอบ O-net ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30-16.30 น.
ที่ห้องฝ่ายบริหารงานวิชาการ ห้อง 316 อาคาร 3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

หมายเหตุ นักเรียนที่มีคะแนน O-net เป็น 0 คะแนน ให้นำส่งผลการสอบ O-net ภายในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.30-16.30 น.
ที่ห้องฝ่ายบริหารงานวิชาการ ห้อง 316 อาคาร 3 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียน ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบและห้องสอบนักเรียนหลักสูตรมาตรฐานสากล (World-class Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑