ประกาศโรงเรียน

ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง การเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง  การเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

นักเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนซ้ำได้ที่เว็บไซต์ gg.gg/ptk-reenroll

แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนซ้ำ (กรณีนักเรียนที่ยังไม่จบการศึกษา จบไม่พร้อมรุ่น)

คู่มือการลงทะเบียนเรียนซ้ำ

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียน ประกาศโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เรื่อง การเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562