ประกาศโรงเรียน

ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร
นักเรียนสามารถดูผลการเรียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไปโดยเข้าเว็บไซต์

https://sgs6.bopp-obec.info/sgss/Security/SignIn.aspx

เข้าระบบโดยใช้เลขประจำตัวนักเรียนและเลขประจำตัวประชาชน

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียน ประชาสัมพันธ์จากงานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร