ประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เอกสารการมอบตัวใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เอกสารการมอบตัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตรห้องเรียนพิเศษให้ผู้ปกครองดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร และกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยและนำส่งพร้อมกับเอกสารมอบตัวในวันมอบตัวที่ทางโรงเรียนกำหนด ดาวน์โหลดเอกสาร

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เอกสารการมอบตัวใบสมัครเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4