ข้อมูลโรงเรียน

ศาลพระภูมิ ประจำโรงเรียน

ศาลพระภูมิ ประจำโรงเรียน

ศาลพระภูมิของโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ตั้งอยู่ที่บริเวณสนามกีฬาด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นรูปทรงไทย หลังคาจตุรมุข หล่อด้วยปูน เมื่อครั้งที่ นายล้วน วรนุช เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ปทุมเทพวิทยาคาร ความเป็นมา เนื่องจากมีความเชื่อว่าพระภูมิเจ้าที่ที่สิงสถิตอยู่ที่ศาลจะดลบันดาลให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องประสบ ความสุข ความเจริญ ปราศจากภัยพิบัติอันตรายทั้งหลายทั้งปวง และเมื่อหลายปีก่อนที่จะตั้งศาลนี้ นายเงิน รัตนจันท มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ได้ก่อสร้างสนามบาสเกตบอล แล้วฝันว่ามีชาย คนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่เดินวนเวียนอยู่บริเวณสนามนั้น สอบถามได้ความว่า เขาไม่มีที่อยู่เพราะมีคนมาก่อสร้างสนามบนพื้นที่ซึ่งแต่ก่อนเป็นที่อยู่ของเขา ต่อมาโรงเรียนก็ได้รับงบประมาณให้ก่อสร้าง อาคาร ๕ ในการก่อสร้างครั้งนั้น กรมสามัญศึกษาได้ส่งนายเกียรติยศ แป้นทองมาเป็นผู้ควบคุม การก่อสร้างเมื่อการก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จ นายเกียรติยศ แป้นทองได้ล้มป่วยกะทันหันโดยไม่ทราบ สาเหตุคือ นอนสงบนิ่งอยู่หายใจระรวยแต่ไม่รู้สึกตัว ญาติได้นำไปรักษาที่โรงพยาบาลหลายแห่ง แต่แพทย์ก็ไม่สามารถจะวินิจฉัยได้ จึงนำไปรักษาทางไสยศาสตร์ หมอไสยศาสตร์บอกว่าเกิดจาก การกระทำล่วงเกินพระภูมิเจ้าที่ เมื่อญาติและนายเกียรติยศ แป้นทอง มาจัดทำพิธีขอขมาและทำการ สักการะแก่พระภูมิเจ้าที่แล้วอาการป่วยก็หายเป็นปกติ ศาลพระภูมิจึงเป็นที่สักการะของบุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนบุคคลทั่วไปตั้งแต ่บัดนั้น เป็นต้นมา

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ข้อมูลโรงเรียน ศาลพระภูมิ ประจำโรงเรียน