ระบบบริการนักเรียน

คะแนนความประพฤติ

ตรวจสอบคะแนนความประพฤติ ที่เว็บไซต์ http://119.59.112.138/megaber/student/login.php

การล็อคอินเข้าสู่ระบบตรวจสอบคะแนนความประพฤติ

     Username : เลขประจำตัวนักเรียน

     Password : เลขประจำตัวประชาชน

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก ระบบบริการนักเรียน คะแนนความประพฤติ