กิจกรรม

โครงการพัฒนานักเรียนแกนนำกิจกรรมเสริมหลักสูตรต้านทุจริต

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายสมพงษ์ โสภิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการพัฒนานักเรียนแกนนำกิจกรรมเสริมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
บูรณาการกับวิถีชีวิตในโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร" วันที่ 5 - 7 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมวรนุช โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร

 

     

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก กิจกรรม โครงการพัฒนานักเรียนแกนนำกิจกรรมเสริมหลักสูตรต้านทุจริต