กิจกรรม

โครงการค่ายคุณธรรม นักเรียนในโครงการ English Program

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นายสมพงษ์ โสภิณ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร เป็นประธานพิธีเปิด "โครงการค่ายคุณธรรม นักเรียนในโครงการ English Program
ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร" ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2562 ณ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

     

บรรยากาศภายในโรงเรียน

 
 

Contact us

โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร ถนนมิตรภาพ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 43000.

  • Hot line: 042-411203
  • Fax: 042-412485

 

Connect with us

We're on Social Networks. Follow us & get in touch.
คุณอยู่ที่: หน้าแรก กิจกรรม โครงการค่ายคุณธรรม นักเรียนในโครงการ English Program